Temat VII edycji “Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska”

Temat VII edycji OWoGŚ (rok szkolny 2017/2018) Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska (w wymiarze lokalnym lub regionalnym)   Zainteresowanie bliskim sercu regionem – w naszym przypadku Górnym Śląskiem – skłania nas zazwyczaj do pogłębiania wiedzy o jego historii i tradycjach kulturowych, do odwiedzania miejsc ciekawych ze względu na ich walory przyrodnicze lub znajdujące się tam zabytki, poznawania losów i osiągnięć ludzi, […]

Wyniki Finału VI edycji Olimpiady

Wyniki Finału 31 marca 2017 r. odbył się finał VI edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku. Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku są: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej i Związek Górnośląski. Nad jej przebiegiem czuwał Komitet Główny Olimpiady wraz z Komitetem Honorowym. Poniżej lista laureatów i finalistów. Laureaci Olimpiady: I miejsce – Natalia […]

Indeksy dla laureatów

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą wybrać indeksy na następujące kierunki studiów: Uniwersytet Śląski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1) Dziennikarstwo i public relations specjalność: dziennikarstwo kulturowe (pod warunkiem uruchomienia – 1) Geografia (3) Historia (2) Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3) Politologia (1) Turystyka historyczna (2) Uniwersytet Jagielloński Etnologia i antropologia kulturowa (1) Filologia polska, specjalność antropologiczno – kulturow, nauczycielska lub komparatystyka […]

Finał Olimpiady – informacje

VI FINAŁ OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU Zawody finałowe  odbędą się dnia 31 marca 2017 r. w Bibliotece Śląskiej o godzinie 9.00 w Sali Audytoryjnej Parnassos (wejście z holu głównego biblioteki). Rejestracja uczestników rozpocznie się od 8.15. Etap finałowy składa się z dwóch części: – pierwsza część to pisemny test wyboru dotyczący czterech dziedzin (geografia, historia, literatura i etnografia), składający się z 40 pytań (po 10 […]