pen-631321_1920

Tematy prac pisemnych do II etapu Olimpiady

TEMATY PRAC PISEMNYCH VI EDYCJI OWOGŚ 2016/2017 “Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku” Tematy do wyboru przez uczniów w II etapie Olimpiady:   GEOGRAFIA Krajobrazowe i/lub społeczne konsekwencje XIX-wiecznej rewolucji przemysłowej na Górnym Śląsku (np. skutki odkrycia i eksploatacji kopalin oraz industrializacji) – na przykładzie dzielnicy zamieszkania lub własnej miejscowości. Propozycja jednodniowej wycieczki szlakiem obiektów powstałych na Górnym Śląsku w wyniku trzeciej rewolucji […]

typewriter-801921_1920

Wykaz literatury do I etapu VI edycji

OBOWIĄZKOWA LITERATURA DO I ETAPU VI EDYCJI OWOGŚ Lipok-Bierwiaczonek M., Górny Śląsk. O regionie najkrócej. (Plik będzie dostępny do końca miesiąca) Jokiel B., 2005, Walory geograficzno-historyczne wschodniej części Górnego Śląska. SOP, Toruń, s. 5-7, s. 86-93 (treści dotyczące położenia Górnego Śląska i ukształtowania terenu oraz Parku Śląskiego dawniej znanego pod nazwą Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka – przykład obszaru „przywróconego życiu” […]

nOWE-2016--z-łatką

Temat VI edycji „Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku”

Temat VI edycji OWoGŚ (rok szkolny 2016/2017) Od reformacji do rewitalizacji. Ewolucje i rewolucje na Górnym Śląsku. W dzieje każdego regionu (podobnie jak państwa, czy na mniejszym obszarze – gminy) wpisane są wydarzenia, które były zaczątkiem ważnych zmian, o konsekwencjach widocznych nawet po paru wiekach. Wydarzenia, które zapoczątkowały nowe procesy gospodarcze, zmieniły obraz kulturowy regionu, relacje społeczne. W przypadku Górnego Śląska takimi wydarzeniami w sposób […]

cup-1013619_1920

Finał V edycji Olimpiady: Górny Śląsk: granice, region pogranicza

Wyniki Finału 1 kwietnia 2016 r. odbył się finał V edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku, tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: Górny Śląsk: granice, region pogranicza. Organizatorami Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku są Związek Górnośląski i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej. Nad jej przebiegiem czuwał Komitet Główny Olimpiady i Komitet Honorowy. Poniżej lista laureatów i finalistów. Laureaci Olimpiady: I miejsce – Natalia Bogdańska , […]