Indeksy dla laureatów VII edycji

Laureaci Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku mogą wybrać indeksy na następujące kierunki studiów: Uniwersytet Śląski Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1) Geografia (3) Geologia (3) Geologia Stosowana (2) Indywidualne Studia Międzyobszarowe (3) Historia (3) Politologia (1) Turystyka historyczna (3) Uniwersytet Jagielloński Etnologia i antropologia kulturowa (1) Filologia polska, specjalność antropologiczno – kulturow, nauczycielska lub komparatystyka (1) Geografia (1) Historia (z wyłączeniem […]

Program finału VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku

Finał VII edycji Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku „Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska” 23 marca 2018 r. (piątek) Biblioteka Śląska, Sala Parnassos, Katowice, Plac Rady Europy 1   8.00–8.30 — Rejestracja uczestników 8.30–8.45 — Wprowadzenie do części pisemnej oraz przypomnienie zasad przebiegu finału 8.45–9.15 — Test pisemny 9.15–10.00 — Oficjalne powitanie i wykład wprowadzający dr. Jerzego B. Parusela […]

Literatura do finału

1. Fragment z: Historia Górnego Śląska, [red.] J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011, s. 373-381. Maria Lipok-Bierwiaczonek, Etnograficzny obraz Górnego Śląska (tekst PDF) 2. Fragment hasła z: Encyklopedia Województwa Śląskiego, t. 4 (2017) dr Katarzyna Kuroczka, Literatura polskojęzyczna na Górnym Śląsku w latach 1922–1939 (tekst PDF) Pełny tekst hasła dostępny jest na stronie EWOŚ 3. Fragment hasła z: […]

Lista osób zakwalifikowanych do finału VII edycji

Przedstawiamy listę osób, które po ocenie prac przez jurorów otrzymały minimum 75 punktów: Uczeń Szkoła Temat Klaudia Wierzgoń Zespół Szkół nr 2, Jastrzębie – Zdrój G.T1 Walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne miejscowości/gminy położonej na Górnym Śląsku szansą na jej rozwój w XXI wieku (wizja – projekt rozwoju miejscowości /gminy w najbliższych 10 latach) Hanna Ochmann II Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie […]

Cykl wykładów przed II etapem (7-8 listopada)

7 i 8 listopada zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w wykładach przygotowujących do II etapu OWoGŚ. Miejsce: Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej (Katowice, ul. Ligonia 7, sala 114, I piętro). 7.11.2017 (wtorek): 11.00-11.45 – „Muzyczny Górny Śląsk. Tradycje muzyczne Śląska i tytuł stolicy muzyki dla Katowic jako szansa dla nowego wizerunku regionu.” (mgr Sławomir Jarzyna) 11-45-12.30 – „Poprzemysłowe dziedzictwo Górnego Śląska” (dr Marta Chmielewska) […]