Harmonogram VII edycji

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU

Edycja VII (2017/2018)

Ogłoszenie tematów prac pisemnych do 20.05.2017
 Ostateczny termin zgłoszenia szkół do konkursu 
Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com Formularz VII edycja
6.10.2017
Eliminacje szkolne – test 10.10.2017
Ogłoszenie wyników testu w szkołach do 13.10.2017
Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (wersja elektroniczna) do 16.10.2017
Etap II – przygotowanie przez uczestnika pracy pisemnej 16.10 – 01.12.2017
Ostateczny termin przekazania prac do komisji szkolnej 08.12.2017
Ocena prac przez komisje szkolne, wyłonienie zwycięzców rekomendowanych do udziału w finale 08–15.12.2017
Ostateczny termin przekazania prac wraz z kartami oceny do Komitetu Głównego (data dotarcia prac do siedziby Organizatora) 22.12.2017
Weryfikacja prac przez Komitet Główny 22.12.2017 – 26.01.2018
Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej OWoGŚ 31.01.2018
Przygotowanie do zawodów finałowych luty – marzec 2018
Zawody finałowe (prawdopodobnie początek 9.00 – zależy od liczby uczniów zakwalifikowanych do finału) 23.03.2018