Wykaz literatury do I etapu VIII edycji

OBOWIĄZKOWA LITERATURA DO I ETAPU 

  1. Lipok-Bierwiaczonek M., Górny Śląsk. O regionie najkrócej.

Uwaga! Na I etapie OWoGS pytania z zakresu historii  BĘDĄ OBEJMOWAĆ okres od XVIII do XXI wieku, NIE BĘDĄ OBEJMOWAĆ historii sprzed roku 1700. Pytania I etapu nie będą zatem dotyczyć informacji zawartych w punktach 1 i 2 w rozdziale „Zarys dziejów regionu” w załączonym tekście  pt. „Górny Śląsk. O regionie najkrócej”. Sugerujemy jednak, aby  przeczytać cały tekst – to pomoże w zrozumieniu procesów dziejowych na Górnym Śląsku.

  1. Jokiel B., 2005, Walory geograficzno-historyczne wschodniej części Górnego Śląska. SOP, Toruń, s. 5-7, s. 86-93 (treści dotyczące położenia Górnego Śląska i ukształtowania terenu oraz Parku Śląskiego dawniej znanego pod nazwą Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka).
  2. Miodek J., 1991, Śląska ojczyzna-polszczyzna, Katowice, s. 21-25 (o germanizmach w gwarze).
  3. Węgrzynek K., 2016, Literatura po 1989 roku (wprowadzenie oraz podsumowanie). Encyklopedia Województwa Śląskiego EWOŚ, t. 3.