Po I etapie VII edycji

Do testu szkolnego przystąpiło 154 uczniów z 25 szkół, z czego 72 uczniów przeszło do drugiego etapu. Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu gratulujemy i przypominamy, że uczniowie powinni wybrać jeden z tematów (dostępne TUTAJ) i napisać pracę konkursową. Każda szkoła powinna powołać komisję, która oceni prace uczniów, a następnie wytypować do 15.12.2017 roku trzy najlepsze prace, które po ocenie komisji szkolnej uzyskały minimum 75 punktów (szczegóły w regulaminie 4.2.2. punkt 1-8). Prace należy przesłać na adres organizatora […]

Wykaz literatury do I etapu VII edycji

OBOWIĄZKOWA LITERATURA DO I ETAPU VII EDYCJI OWOGŚ Lipok-Bierwiaczonek M., Górny Śląsk. O regionie najkrócej. Uwaga! Na I etapie OWoGS pytania z zakresu historii  BĘDĄ OBEJMOWAĆ okres od XVIII do XXI wieku, NIE BĘDĄ OBEJMOWAĆ historii sprzed roku 1700. Pytania I etapu nie będą zatem dotyczyć informacji zawartych w punktach 1 i 2 w rozdziale „Zarys dziejów regionu” w załączonym tekście  pt. „Górny Śląsk. O regionie najkrócej”. Sugerujemy jednak, aby  przeczytać cały […]

Harmonogram VII edycji

HARMONOGRAM OLIMPIADY WIEDZY O GÓRNYM ŚLĄSKU Edycja VII (2017/2018) Ogłoszenie tematów prac pisemnych do 20.05.2017  Ostateczny termin zgłoszenia szkół do konkursu  Należy wypełnić i przesłać na adres slaskaolimpiada@gmail.com Formularz VII edycja 6.10.2017 Eliminacje szkolne – test 10.10.2017 Ogłoszenie wyników testu w szkołach do 13.10.2017 Przesłanie protokołu z eliminacji Organizatorom (wersja elektroniczna) do 16.10.2017 Etap II – przygotowanie przez uczestnika pracy pisemnej 16.10 – 01.12.2017 Ostateczny […]

Temat VII edycji “Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska”

Temat VII edycji OWoGŚ (rok szkolny 2017/2018) Walory przyrodnicze i kulturowe jako szansa rozwoju Górnego Śląska (w wymiarze lokalnym lub regionalnym)   Zainteresowanie bliskim sercu regionem – w naszym przypadku Górnym Śląskiem – skłania nas zazwyczaj do pogłębiania wiedzy o jego historii i tradycjach kulturowych, do odwiedzania miejsc ciekawych ze względu na ich walory przyrodnicze lub znajdujące się tam zabytki, poznawania losów i osiągnięć ludzi, […]